Khách hàng trúng giải ngày

Xem
Ngày Thuê bao Giải thưởng #
19/04/2016 0967280xxx 100.000 Xem
18/04/2016 0969127xxx 100.000 Xem
17/04/2016 84368900114xxx 100.000 Xem
16/04/2016 84328118870xxx 100.000 Xem
15/04/2016 84372297193xxx 100.000 Xem
Xem thêm

Khách hàng trúng giải 10 ngày

Ngày Thuê bao Giải thưởng #
15/04/2016 - 24/04/2016 84399563897xxx 200.000 Xem
0969127xxx 200.000
05/04/2016 - 14/04/2016 84382822306xxx 200.000 Xem
0981561xxx 200.000
26/03/2016 - 04/04/2016 01649873xxx 500.000 Xem
0962708xxx 500.000
26/01/2016 - 04/02/2016 01654932xxx 500.000 Xem
0968032xxx 500.000
16/01/2016 - 25/01/2016 0969127xxx 500.000 Xem
0967053xxx 500.000
Xem thêm

Khách hàng trúng giải chung cuộc

Tên promotion Thuê bao Giải thưởng #
KM tu 04-11-2015 den 05-01-2016 01644928xxx 5.000.000 Xem
01699681xxx 1.000.000
0989952xxx 500.000