Tên trò chơi: Mảnh ghép bí mật

 1. Luật chơi trên wap Game Mảnh ghép bí mật

Luật chung

Game Mảnh ghép bí mật là game trả lời câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các lĩnh vực: ai, ở đâu, cái gì.  Mỗi câu hỏi có từ 3 đến 4 đáp án:

·                     Mỗi ngày thuê bao được chơi tối đa 5 câu hỏi trên cả 2 kênh wap hoặc IVR

+ Từ câu 1 đến câu 4 là các câu trắc nghiệm sẽ được hệ thống trả ngẫu nhiên.

+ Ở câu thứ 5 là câu đặc biệt, có thể cược điểm và thuê bao được  lựa chọn trả lời 1 trong 3 lĩnh vực là ai, ở đâu, cái gì.

·                     Mỗi câu hỏi trong game có 5 mảnh ghép gợi ý. Thuê bao nghe xong câu hỏi mà vẫn chưa trả lời được, có thể mở các mảnh ghép để được gợi ý, mở càng nhiều mảnh ghép gợi ý thì điểm giành được cho câu hỏi này càng thấp.

Quy định về việc trả lời câu hỏi trên wap

 • Mỗi ngày thuê bao chỉ được trả lời 5 câu hỏi trên cả 2 kênh IVR và kênh wap.  ( Ví dụ thuê bao chơi 2 câu trên kênh IVR rồi thì ở kênh wap thuê bao chỉ được chơi 3 câu).
 • Quy định về việc chơi cược điểm và chọn chủ đề ở câu hỏi 5: Sau khi chơi hết 4 câu, thuê bao đạt số diểm > = 300 điểm thì mới được chọn cược điểm và chọn chủ đề để trả lời câu hỏi thứ 5.
 • Quy định về hiển thị câu hỏi trên wap. Mỗi câu hỏi sẽ hiển thị 30s, sau 30s thuê bao không trả lời sẽ bị tính là trả lời sai và chuyển sang câu hỏi khác. ( có phần hiện thị đếm lùi số dây còn lại cho thuê bao biết).
 • Quyền đổi câu hỏi: Thuê bao được quyền đổi câu hỏi 1 lần/ngày
 • Mỗi câu hỏi có 5 gợi ý. Để xem gợi ý thì người chơi nhấp vào nút mở gợi ý trên wap. Mỗi gợi ý chỉ hiện thị 5 giây cho người xem.
 • Mỗi câu hỏi sẽ có phần trả lời ngay, thuê bao có thể không mở gợi ý và tham gia trả lời ngay sẽ được điểm tối đa của câu hỏi.
 • Khi thuê bao đang chơi dở mà bị mất kết nối mạng. Sẽ hiện pop up thông báo: “Đã xảy ra lỗi hệ thống, xin vui lòng thử lại.“
 • Note: Ở các phần giới hạn thời gian đều có phần hiện thị đếm ngược thời gian để thuê bao biết.

Quy định về điểm ở game Mảnh ghép bí mật khi chơi trên wap

 

Nếu thuê bao trả lời câu hỏi trong vòng 10 giây sẽ được 100% số điểm, trả lời trong vòng 11-20 giây sẽ được 90% số điểm, trả lời trong thời gian từ 21-30 thì sẽ được 80% số điểm tương ứng với từng gợi ý thuê bao mở ở mỗi câu hỏi, Cụ thể

 

 • Số điểm khi thuê bao trả lời trong vòng 10 giây được 100% điểm sẽ tính như sau:
 • Từ câu 1 đến câu 4, người chơi trả lời sai thì không bị trừ điểm, trả lời đúng sẽ được cộng điểm ở các mảnh ghép như sau: ( phụ thuộc vào việc thuê bao đã mở mấy mảnh ghép)
 • Chưa mở mảnh ghép nào: cộng 300 điểm
 • Mở 1 mảnh ghép : cộng 250 điểm
 • Mở 2 mảnh ghép : cộng 200 điểm
 • Mở 3 mảnh ghép : cộng 150 điểm
 • Mở 4 mảnh ghép : cộng 100 điểm
 • Mở hết 5 mảnh ghép: cộng 50 điểm.
 • Ở câu thứ 5: nếu thuê bao đã đạt trên 300 điểm của 4 câu trước thì được quyền lựa chọn cược điểm hoặc không cược điểm. Nếu chưa đủ 300 điểm thì thuê bao không được quyền cược điểm. Thuê bao chọn cược điểm: Nếu trả lời sai sẽ bị trừ đi 300 điểm và hết quyền chơi game. Nếu trả lời đúng số điểm sẽ được nhân 3 lần điểm ở các mảnh ghép, cụ thể như sau:
 • Chưa mở mảnh ghép nào: cộng  900 điểm
 • Mở 1 mảnh ghép: cộng 750 điểm
 • Mở 2 mảnh ghép: cộng 600 điểm
 • Mở 3 mảnh ghép: cộng 450 điểm
 • Mở 4 mảnh ghép: cộng 300 điểm
 • Mở hết 5 mảnh ghép: cộng 150 điểm.

 

 • Số điểm khi thuê bao trả lời trong vòng 11 - 20 giây được 90% điểm sẽ tính như sau:
 • Từ câu 1 đến câu 4, người chơi trả lời sai thì không bị trừ điểm, trả lời đúng sẽ được cộng điểm ở các mảnh ghép như sau: (phụ thuộc vào việc thuê bao đã mở mấy mảnh ghép)
 • Chưa mở mảnh ghép nào: cộng 300 *90%= 270 điểm
 • Mở 1 mảnh ghép : cộng 250 * 90% = 225 điểm
 • Mở 2 mảnh ghép : cộng 200 * 90% = 180 điểm
 • Mở 3 mảnh ghép : cộng 150 * 90% = 135 điểm
 • Mở 4 mảnh ghép : cộng 100 * 90% = 90 điểm
 • Mở hết 5 mảnh ghép: cộng 50* 90% = 45 điểm.
 • Ở câu thứ 5: nếu thuê bao đã đạt trên 300 điểm của 4 câu trước thì được quyền lựa chọn cược điểm hoặc không cược điểm. Nếu chưa đủ 300 điểm thì thuê bao không được quyền cược điểm. Thuê bao chọn cược điểm: Nếu trả lời sai sẽ bị trừ đi 300 điểm và hết quyền chơi game. Nếu trả lời đúng số điểm sẽ được nhân 3 lần điểm ở các mảnh ghép, cụ thể như sau:
 • Chưa mở mảnh ghép nào: cộng  900*90% = 810 điểm
 • Mở 1 mảnh ghép: cộng 750 * 90% = 675 điểm
 • Mở 2 mảnh ghép: cộng 600 * 90% = 540 điểm
 • Mở 3 mảnh ghép: cộng 450 * 90% = 405 điểm
 • Mở 4 mảnh ghép: cộng 300 * 90% = 270 điểm
 • Mở hết 5 mảnh ghép: cộng 150* 90% = 135  điểm.

 

 • Số điểm khi thuê bao trả lời trong vòng 21 - 30 giây được 80% điểm sẽ tính như sau:
 • Từ câu 1 đến câu 4, người chơi trả lời sai thì không bị trừ điểm, trả lời đúng sẽ được cộng điểm ở các mảnh ghép như sau: (phụ thuộc vào việc thuê bao đã mở mấy mảnh ghép)
 • Chưa mở mảnh ghép nào: cộng 300 *80%= 240 điểm
 • Mở 1 mảnh ghép : cộng 250 * 80% = 200 điểm
 • Mở 2 mảnh ghép : cộng 200 * 80% = 160 điểm
 • Mở 3 mảnh ghép : cộng 150 * 80% = 120 điểm
 • Mở 4 mảnh ghép : cộng 100 * 80% = 80 điểm
 • Mở hết 5 mảnh ghép: cộng 50* 80% = 40 điểm.
 • Ở câu thứ 5: nếu thuê bao đã đạt trên 300 điểm của 4 câu trước thì được quyền lựa chọn cược điểm hoặc không cược điểm. Nếu chưa đủ 300 điểm thì thuê bao không được quyền cược điểm. Thuê bao chọn cược điểm: Nếu trả lời sai sẽ bị trừ đi 300 điểm và hết quyền chơi game. Nếu trả lời đúng số điểm sẽ được nhân 3 lần điểm ở các mảnh ghép, cụ thể như sau:
 • Chưa mở mảnh ghép nào: cộng  900*80% = 720 điểm
 • Mở 1 mảnh ghép: cộng 750 * 80% = 600 điểm
 • Mở 2 mảnh ghép: cộng 600 * 80% = 480 điểm
 • Mở 3 mảnh ghép: cộng 450 * 80% = 360 điểm
 • Mở 4 mảnh ghép: cộng 300 * 80% = 240 điểm
 • Mở hết 5 mảnh ghép: cộng 150* 80% = 120  điểm.

Điểm thuê bao tích lũy được sẽ được tính vào tổng điểm để tranh giải ngày, giải 10 ngày và giải chung cuộc của chương trình trong thời gian khuyến mãi.

Tên trò chơi: Trò chơi âm nhạc

 1. Luật chơi game trò chơi âm nhạc trên tổng đài 1515
 • Tóm tắt cách thức tính điểm

STT

Vòng chơi

Nội dung

Số điểm

1

Thuê bao tham gia lần đầu tiên trong chương trình khuyến mại

Tặng điểm

Cộng 100 điểm

2

Thuê bao giới thiệu dịch vụ đến bạn bè trong khi chơi trờ chơi

Giới thiệu dịch vụ đến bạn bè thành công

Cộng 200 điểm/ lần giới thiệu thành công

Note: Điểm cộng giới thiệu chỉ cộng vào điểm tích lũy tranh giải chung cuộc

3

Thuê bao đăng ký thông tin cá nhân trong chương trình khuyến mại

Đăng ký thông tin cá nhân

Cộng 50 điểm/ thông tin. Đăng ký đủ 5 thông tin thuê bao được cộng 250 điểm.

Note: Điểm cộng khai báo thông tin chỉ cộng vào điểm tích lũy tranh giải chung cuộc

4

 

 

Vòng gieo xúc xắc

Cộng điểm

Tùy thuộc vào số điểm gieo xúc xắc có được, với số điểm từ 10 đến 100 điểm

 • Trả lời đúng: Cộng số điểm tương ứng
 • Trả lời sai: 0 điểm

5

Vòng 2 – Gia tăng điểm số

Lựa chọn cược điểm: Số điểm cược không được nhỏ hơn điểm hiện tại của thuê bao và không được  >100 điểm

 • Trả lời đúng: Nhân gấp 2 lần điểm cược nếu chọn cược điểm.
 • Trả lời sai: Trừ số điểm cược

6

Không lựa chọn cược điểm

 • Trả lời đúng: Cộng 100 điểm
 • Trả lời sai: 0 điểm
 • Diễn giải cách thức tính điểm cụ thể và thể lệ trò chơi như sau: gồm 2 vòng thi
 • Vòng 1: xúc xắc may mắn. Người chơi được lựa chọn 1 trong 3 chủ đề câu hỏi: 1 - đoán nhạc theo tên bài hát, 2 - đoán nhạc theo tên nhạc sĩ sáng tác, 3 - đoán nhạc theo tên ca sĩ thể hiện. Đồng thời, người chơi được quyền gieo xúc xắc 5 lần, mỗi lần  gieo người chơi nhận được nhiều tình huống may mắn khác nhau như:

* Trả lời câu hỏi để ghi điểm, nếu người chơi trả lời đúng câu hỏi thì sẽ được cộng thêm số điểm tương ứng với gói điểm mà người chơi nhận được sau khi gieo xúc xắc. Còn nếu người chơi trả lời sai câu hỏi thì sẽ không được cộng điểm nào.

Sau khi 5 lần gieo xúc xắc mà quỹ điểm của người chơi nhỏ hơn 250 điểm thì người chơi không được tham gia vòng 2, người chơi sẽ phải tham gia lại vòng 1 để nâng cao điểm số và đủ điều kiện tham gia vòng 2

 • Vòng 2: mạo hiểm. Đến với vòng 2 người chơi có thể lựa chọn cược điểm hoặc không cược điểm

* Trường hợp không chọn cược điểm: Nếu người chơi trả lời đúng sẽ được cộng 100 điểm, nếu trả lời sai sẽ không đc cộng điểm nào.

* Trường hợp chọn cược điểm: Nếu người chơi trả lời đúng sẽ được cộng gấp 2 lần số điểm cược. Nếu trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm cược. Số điểm cược được coi là hợp lệ khi số điểm cược lớn hơn 0, hoặc khi số điểm cược không lớn hơn 100 điểm và cũng không lớn hơn số điểm hiện có của người chơi. '

 • Một số lưu ý khi người chơi cược điểm như sau:  Khi hệ thống đọc câu hỏi, nếu người chơi bấm ngoài các phím lựa chọn đáp án như đã hướng dẫn, hệ thống sẽ thông báo “ phím ko hợp lệ, vui lòng thực hiện lại”. Sau đó phát lại câu hỏi nhưng người chơi vẫn ko bấm phím hợp lệ thì hệ thống sẽ thực hiện lại 3 lần theo quy trình trên. Sau 3 lần người chơi vẫn ko bấm, hệ thống sẽ mặc định là người chơi đã trả lời sai câu hỏi và hệ thống trừ điểm cược. Còn nếu khi hệ thống đọc hết câu hỏi mà người chơi chưa trả lời nhưng đã cúp máy hoặc người chơi không bấm phím nào, hệ thống sẽ phát thông báo “bạn chưa bấm phím bất kỳ, vui lòng bấm phím hợp lệ” và không trừ điểm cược.
 •  Quy định về trả lời câu hỏi.
 • Mỗi thuê bao được quyền chơi tối đa 15 câu hỏi/ ngày/ trò chơi, không phân biệt các câu hỏi trong các vòng thi.
 • Trong khi trả lời câu hỏi: mỗi thuê bao được sử dụng 3 quyền trợ giúp / ngày/ trò chơi, mỗi quyền trợ giúp chỉ được sử dụng 1 lần/ ngày/ trò chơi. Bao gồm 3 quyền sau: 1 là cộng thêm 1 phút vào thời gian trả lời, 2 là cộng thêm 1 lần trả lời, 3 là đổi câu hỏi khác
 • Nếu thuê bao bấm sai phím đáp án như hướng dẫn, hệ thống thông báo “ phím ko hợp lệ, vui lòng thực hiện lại”. Sau đó phát lại câu hỏi, thuêbao vẫn ko bấm thì thực hiện lại 3 lần theo quy trình trên. Nếu 3 lần thuê bao vẫn ko bấm hệ thống sẽ mặc định là thuê bao chọn đáp án sai . Trường hợp này mặc định thuê bao đã trả lời câu hỏi sai.
 • Nếu thuê bao ko bấm phím nào, hệ thống thông báo “ Bạn chưa bấm phím bất kì, vui lòng bấm phím hợp lệ”. Sau đó phát lại câu hỏi, thuê bao vẫn ko bấm phím thì phát lại thông bao, nếu thuê bao vẫn ko bấm phím, sau 5s hệ thống quay đến menu chính. Trường hợp này mặc định thuê bao chưa trả lời câu hỏi

Tên trò chơi: Đấu trí

 1. Luật chơi game Đấu Trí trên tổng đài 1515
 • Tóm tắt cách thức tính điểm

STT

Vòng

Nội dung

Số điểm

1

Thuê bao tham gia lần đầu tiên trong chương trình khuyến mại

Tặng điểm

Cộng 100 điểm

2

Thuê bao giới thiệu dịch vụ đến bạn bè trong khi chơi trờ chơi

Giới thiệu dịch vụ đến bạn bè thành công

Cộng 200 điểm/ lần giới thiệu thành công.

Note: Điểm cộng giới thiệu chỉ cộng vào điểm tích lũy tranh giải chung cuộc

3

Thuê bao đăng ký thông tin cá nhân trong chương trình khuyến mại

Đăng ký thông tin cá nhân

Cộng 50 điểm/ thông tin. Đăng ký đủ 5 thông tin thuê bao được cộng 250 điểm.

Note: Điểm cộng khai báo thông tin chỉ cộng vào điểm tích lũy tranh giải chung cuộc

4

Vòng 1 – Khởi động

Trả lời câu hỏi từ hệ thống

 • Trả lời đúng: Cộng 50 điểm
 • Trả lời sai: 0 điểm

5

Vòng 2 - Tăng tốc

Lựa chọn chủ đề câu hỏi

 • Trả lời đúng: Cộng 250 điểm
 • Trả lời sai: 0 điểm

6

 

Vòng 3 - Về đích

 

Lựa chọn gói câu hỏi 100 điểm

 • Lựa chọn ngôi sao hy vọng / câu hỏi:

+ Trả lời đúng: Cộng 100 điểm

+ Trả lời sai: Trừ 50 điểm

 • Không lựa chọn ngôi sao hy vọng/ câu hỏi

+ Trả lời đúng: Cộng 50 điểm

+ Trả lời sai: Trừ 0 điểm

7

Lựa chọn gói câu hỏi 200 điểm

 

 • Lựa chọn ngôi sao hy vọng / câu hỏi:

+ Trả lời đúng: Cộng 200 điểm

+ Trả lời sai: Trừ 100 điểm

 • Không lựa chọn ngôi sao hy vọng/ câu hỏi

+ Trả lời đúng: Cộng 100 điểm

+ Trả lời sai: Trừ 0 điểm

8

Lựa chọn gói câu hỏi 300 điểm

 • Lựa chọn ngôi sao hy vọng / câu hỏi:

+ Trả lời đúng: Cộng 300 điểm

+ Trả lời sai: Trừ 150 điểm

 • Không lựa chọn ngôi sao hy vọng/ câu hỏi

+ Trả lời đúng: Cộng 150 điểm

+ Trả lời sai: Trừ 0 điểm

 

 • Diễn giải cách thức tính điểm và thể lệ trò chơi như sau: gồm 3 vòng thi:
 • Vòng 1 - Khởi động. Mỗi thuê bao phải trải qua 5 câu hỏi trong vòng thi khởi động. Nếu trả lời đúng câu hỏi được cộng 50 điểm, nếu trả lời sai không được cộng điểm nào.
 • Vòng 2 ( 3 câu hỏi)  - Tăng tốc. Tại đây, thuê bao được quyền lựa chọn 1 trong 4 chủ đề câu hỏi. Nếu trả lời đúng câu hỏi được cộng 250 điểm, nếu trả lời sai không được cộng điểm nào.
 • Vòng 3 ( 2 câu hỏi) - Về đích: Thuê bao được quyền chọn 1 trong 3 gói câu hỏi ở các mức độ khó dễ khác khác nhau. Mỗi gói câu hỏi thuê bao đều phải trải qua 2 câu hỏi, với mỗi câu hỏi thuê bao đều được quyền lựa chọn có hoặc không có ngôi sao hy vọng. Cụ thể như sau:

* Gói 100 điểm với câu hỏi dễ gồm 2 câu: nếu thuê bao chọn ngôi sao hy vọng và trả lời đúng thì được cộng 100 điểm/ câu, trả lời sai trừ 50 điểm/ câu. Nếu thuê bao không chọn ngôi sao hy vong và trả lời đúng được cộng 50 điểm/ câu, trả lời sai không bị trừ điểm nào

* Gói 200 điểm với câu hỏi trung bình  gồm 2 câu: : nếu thuê bao chọn ngôi sao hy vọng và trả lời đúng thì được cộng 200 điểm/ câu, trả lời sai trừ 100 điểm/ câu. Nếu thuê bao không chọn ngôi sao hy vong và trả lời đúng được cộng 100 điểm/ câu, trả lời sai không bị trừ điểm nào

* Gói 300 điểm với câu hỏi khó gồm 2 câu: : nếu thuê bao chọn ngôi sao hy vọng và trả lời đúng thì được cộng 300 điểm/ câu, trả lời sai trừ 150 điểm/ câu. Nếu thuê bao không chọn ngôi sao hy vong và trả lời đúng được cộng 150 điểm/ câu, trả lời sai không bị trừ điểm nào

 • Quy định về trả lời câu hỏi.
 • Mỗi thuê bao được quyền chơi tối đa 15 câu hỏi/ ngày/ trò chơi, không phân biệt các câu hỏi trong các vòng thi.
 • Trong khi trả lời câu hỏi: mỗi thuê bao được sử dụng 3 quyền trợ giúp / ngày/ trò chơi, mỗi quyền trợ giúp chỉ được sử dụng 1 lần/ ngày/ trò chơi. Bao gồm 3 quyền sau: 1 là cộng thêm 1 phút vào thời gian trả lời, 2 là cộng thêm 1 lần trả lời, 3 là đổi câu hỏi khác
 • Nếu thuê bao bấm sai phím đáp án như hướng dẫn, hệ thống thông báo “ phím ko hợp lệ, vui lòng thực hiện lại”. Sau đó phát lại câu hỏi, thuê bao vẫn ko bấm thì thực hiện lại 3 lần theo quy trình trên. Nếu 3 lần thuê bao vẫn ko bấm hệ thống sẽ mặc định là thuê bao chọn đáp án sai . Trường hợp này mặc định thuê bao đã trả lời câu hỏi sai.
 • Nếu thuê bao ko bấm phím nào, hệ thống thông báo “ Bạn chưa bấm phím bất kì, vui lòng bấm phím hợp lệ”. Sau đó phát lại câu hỏi, thuê bao vẫn ko bấm phím thì phát lại thông bao, nếu thuê bao vẫn ko bấm phím, sau 5s hệ thống quay đến menu chính. Trường hợp này mặc định thuê bao chưa trả lời câu hỏi

Tên trò chơi: Thách Thức Âm Nhạc

Luật chơi game Thách thức âm nhạc trên tổng đài 1515

 • Thuê bao tham gia chơi lần đầu tiên trong chương trình khuyến mãi được tặng 100 điểm
 • Quy định tính điểm cụ thể ở các vòng như sau:

- Ở Vòng 1:

+ Trả lời đúng mỗi câu hỏi thuê bao được cộng 100 điểm.

+ Trả lời đúng và sử dụng trợ giúp nghe gợi ý thuê bao sẽ được cộng 50% số điểm của câu hỏi đó ( tức là được 50 điểm)

+ Trả lời sai không bị trừ điểm.

Để vượt qua vòng 1, thuê bao cần đạt 400 điểm để lên vòng 2. Nếu trong quá trình chơi ở vòng 2 thuê bao bị trừ điểm ở mức dưới 400 điểm, thuê bao sẽ bị quay về vòng 1

- Ở vòng 2: Thuê bao được quyền lựa chọn gói điểm cho từng câu hỏi ( Có 2 gói là: Gói 100 điểm và gói 200 điểm). Điểm của mỗi câu hỏi sẽ tương ứng với gói điểm thuê bao chọn.

+ Trả lời đúng mỗi câu hỏi thuê bao được cộng số điểm tương ứng với mỗi gói điểm thuê bao chọn ở mỗi câu hỏi.

+ Trả lời đúng và sử dụng trợ giúp 50/50 thuê bao sẽ được cộng 50% số điểm của câu hỏi đó tùy vào gói điểm thuê bao chọn cho câu hỏi đó

+ Trả lời sai câu hỏi tại vòng này thuê bao sẽ bị trừ 50% số điểm của câu hỏi đó tùy vào gói điểm thuê bao chọn cho câu hỏi đó

Để vượt qua vòng 2 thuê bao cần đạt 800 điểm để lên vòng 3.

- Ở vòng 3: Tại vòng này thuê bao sẽ được quyền cược 200 điểm cho mỗi câu hỏi, nếu thuê bao không lựa chọn cược điểm thì điểm mỗi câu hỏi là 100 điểm.

+ Trả lời đúng mỗi câu hỏi thuê bao được cộng số điểm tương ứng với số điểm của mỗi câu hỏi  (tùy thuộc vào việc thuê bao có chọn cược điểm hay không).

+ Trả lời sai câu hỏi tại vòng này thuê bao sẽ bị trừ 50% số điểm tương ứng số điểm của mỗi câu hỏi (tùy thuộc vào việc thuê bao có chọn cược điểm hay không).

Khi đã lên tới vòng 3 thuê bao sẽ không bị quay lại Vòng 1 và Vòng 2

Đặc biệt nếu thuê bao trả lời đúng liên tiếp 5 câu, chương trình sẽ tặng ngay 200 điểm cho thuê bao. Điểm thuê bao tích lũy được của game “Thách thức âm nhạc” sẽ được cộng vào tổng điểm để thuê bao tranh giải ngày, giải tuần và giải chung cuộc của Alogame.